Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

7127 f03f 500
Reposted fromNanutka Nanutka

May 27 2015

absyntia
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
absyntia

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  Reposted frominanutshell inanutshell viapunkahontaz punkahontaz
  absyntia
  9505 0a14 500
  I Origins
  absyntia
  Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
  — Jakub Żulczyk
  Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
  absyntia
  Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
  Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
  5438 d7f5 500
  Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
  absyntia
  6705 972d
  Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
  Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalcohoolic alcohoolic
  absyntia
  Napij się. Najlepszy seks łączy sięze złością i alkoholem.
  Reposted fromrailus railus viaalcohoolic alcohoolic
  9439 51a9
  absyntia
  4988 721b 500
  Mrożek
  Reposted frominpassing inpassing viaalcohoolic alcohoolic
  absyntia
  4959 b888 500
  Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalcohoolic alcohoolic

  March 15 2015

  absyntia
  9015 cbf5 500
  Reposted fromalcohoolic alcohoolic viawhim whim
  absyntia

  Na mnie to trzeba sobie zasłużyć. Albo trzeba wlać we mnie znaczną ilość alkoholu. [cisza] Na Twoim miejscu inwestowałabym w alkohol.

  Reposted fromtegoniema tegoniema viawhim whim
  absyntia
  0823 bb41 500
  by: Chata Wuja Freda
  Reposted fromyourjinx yourjinx viawhim whim
  absyntia
  4863 8570
  Reposted fromTaieri Taieri viawhim whim
  absyntia
  1514 5667
  Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viawhim whim
  absyntia
  2712 05ee 500
  Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viawhim whim
  absyntia
  2666 9b00 500
  Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viawhim whim
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl