Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

absyntia

Do tego zamówiłem sałatkę z kurczakiem, a dostałem samą sałatę.
Reposted fromSardion Sardion viawhim whim
absyntia
2503 edc1 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viawhim whim
absyntia
skoro potrzeba wysiłku to odpada...
Reposted fromwhim whim
absyntia
Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą. 
— Lisie-piekło
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viawhim whim
absyntia
7785 0067
everyday awards
Reposted fromdesinteressement desinteressement viawhim whim
absyntia
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawhim whim
absyntia
1473 481d 500
ludzie uwielbiają być ranieni
Reposted fromwhim whim
absyntia
Hej ! Wiesz co powiem Ci coś. Jestem szczęśliwa, mimo tego co się stało. Teraz czuje że żyje, On nauczył mnie jak to robić, jak przyprawić życie drobnymi przyjemnościami chwili. Nie myślę już o tym co mogłoby być gdyby, teraz myślę co jest i co będzie. Fakt cierpiałam ale  to tylko z przyzwyczajenia.  Powodzenia.
absyntia
- Miłość od przyjaźni dzieli tylko skóra. A skóra jest cienka...
- Uważasz, że to niewiele? Dla mnie to gruby mur.
— E. E. Schmitt: "Napój miłosny"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
absyntia
Spotykam niemało pacjentek, którym cierpienie z powodu rozstania wchodzi w zwyczaj i wypiera inne uczucia, pozbawiając nowych przyjemności. Zmienia ich wizję życia, i w końcu staje się ono nie do zniesienia. Te kobiety pogrążają się w orgii boleści i robią wszystko, aby możliwie najgłębiej pogrążyć się w nieszczęściu. Nawet jeśli nie popełniają samobójstwa, ich dni pogrążone są w czarnej melancholii, ogarnia je martwica, atakuje nowotwór.
— E. E. Schmitt: "Napój miłosny"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
absyntia
5574 604b 500
ludzie mówią
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
absyntia
1556 feb4 500
Mrożek bezbłędny
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
absyntia
0504 a827
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
absyntia
I choć jestem duży, czasem robię się mały
— Lao che
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
absyntia
8374 d69a
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
absyntia
9194 5b79
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
absyntia
0129 c6ea 500
Jodi Picoult 'już czas'
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
absyntia
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaturning-tables turning-tables

January 19 2015

absyntia
6795 92ca
Reposted fromtrujace-kwiaty trujace-kwiaty viamikroiver mikroiver
absyntia

Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie.

Franz Kafka "Listy do Mileny"

Reposted frommikroiver mikroiver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl