Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

absyntia
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabukazla bukazla
absyntia
absyntia
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viabukazla bukazla
absyntia
6108 f709 500
Reposted fromstroschek stroschek viabukazla bukazla
absyntia
2818 6b94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabukazla bukazla
absyntia
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabukazla bukazla
absyntia
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabukazla bukazla
absyntia
Mam raka psychiki. Z przerzutami na nastrój, spokój i samopoczucie.
Reposted fromspokodama spokodama viabukazla bukazla
absyntia
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viabukazla bukazla
absyntia
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viabukazla bukazla
absyntia
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viabukazla bukazla
absyntia
1698 3313 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabukazla bukazla
absyntia
9390 9f55
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viabukazla bukazla
absyntia
1708 2413 500
Reposted fromZircon Zircon viabukazla bukazla
absyntia

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabukazla bukazla
absyntia
3040 da23 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viabukazla bukazla
absyntia
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viabukazla bukazla
absyntia
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
absyntia
Najlepszy czas na działanie jest teraz!
— Mark Fisher
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

July 18 2018

absyntia

Zapomnij o mnie
to wszystko zgasło

— (tango cygańskie) w: Ryszard Kapuściński — Cesarz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl